Om

Detta är väl strängt taget inte en blogg utan min användning av bloggmediet för publicering av teoretiska texter och småessäer i ordets ursprungliga mening av försök. Inläggen anknyter för det mesta till något pågående men är glesa, (för) långa och bearbetas fortlöpande. Den separata sidan Noterat innehåller dock kortare och något frekventare reflexioner. Eftersom jag försöker göra resonemangen allmängiltiga är äldre inlägg inte mindre aktuella än nyare. Det genomgående temat är att mycket av politiska diskussioner och kritik snarare än att höja sig över de kritiserade förhållandena är snärjda i dem, på en nivå eller en annan. Att kritikens och allmänt politikens betingelser och svårigheter därför måste innefattas i det kritiserade, dvs analyserade. Att kritiken av det kapitalistiska produktionssättet måste förenas med kritik av dess reproduktionsformer. Att detta förutsätter ett strikt (icke-ideologiskt) ideologibegrepp och att det är där Althusser och Zizek kommer in i bilden. Allt är som sagt trevande försök och jag hoppas på din medverkan.

Under Teoretisk bakgrund finns två kortare och en längre text som utvecklar de begrepp som används i kritiken. Ingenting blir det minsta begripligt om ”ideologi” läses enligt uppslagsböckernas förklaring. Tvärtom är uppslagsböckerna på denna punkt del av den ideologiska apparatur som kritiken gäller. Och det handlar inte om ”falskt medvetande”.

Tyvärr har WordPress börjat lägga till stora mängder reklam. Det är inte något som jag tjänar något på.

Annonser